Symbolon-Profile  
 
     
 

Aké je praktické využitie tejto analýzy?


Symbolon-Profil umožňuje komplexnú potenciálnu analýzu a rozvoj osobnosti, ktorá je schopná vnímať veľa rôznych perspektív a pracovný svet chápať ako celok v jeho vnútorných ako aj vonkajších aspektoch. V tomto zmysle nie je Symbolon-Profil žiadny test, ale odrazový a rozvojový nástroj.

S touto analýzou získate moznosť lepšie spoznať samého seba, adekvátne zaobchádzať so svojou osobnosťou, ako aj nadanie, motiváciu a silové rezervy precíznejšie odhadnúť .


Ďalšie informácie / Všeobecné obchodné podmienky: www.symbolon.com
Kontakt
Bezpečnostné informácie


Ďalej k potencionálnej analýze


 


Zaregistrovaná značka
Symbolon AG

Ďalej k potencionálnej analýze
 
 
© Symbolon AG Version 4.2